Publications

Hantke, Frank

Sindikatat në demokraci - demokracia në sindikata

dhjetë pika një sindikatë të suksesshme
Tirana, 2017

Download publication (3 MB, PDF-File)


Zguri, Rrapo

Raportimi i çështjeve ndërkombëtare në mediat shqiptare

Tirana, 2017

Download publication (6 MB, PDF-File)


Milkani, Ledio

Manual për të punësuarit dhe sindikatat

mbrojtja individuale dhe kolektive në punë
Tirana, 2017

Download publication (2 MB, PDF-File)


Pici, Elena

Economic upgrading in global value chains

case of textile and footwear industries in Albania
Tirana, 2017

Download publication (1,5 MB PDF-File)


Kotorri, Adriatik; Prifti, Rezart

Iniciativa e fermerëve sipërmarrës

kooperativa si mjet i rritjes ekonomike & instrument politik = Entrepreneurial farmer's initiative : cooperatives as a mean to growth and as a political extension
Tirana, 2017

Download publication (19 MB, PDF-File)


Mühlhausen, Walter

Fridrih Ebert 1871 - 1925

Një shtetar socialdemokrat
Tirana, 2017

Download publication (1,8 MB PDF-File)


Qyteti për personat me aftësi të kufizuar

Endrra të barabarta, mundësi të barabarta
Tirana, 2017

Download publication (24 MB, PDF-File)


Arqimandriti, Mirela; Llubani, Megi; Ljarja, Artemisa

Wage and labour conditions of shoe and garment workers in Albania

research paper
Tirana, 2017

Download publication (640 KB, PDF-File)


National Conference "The most neede professions - Albanian economy needs good skills"

The most needed professions - Albanian economy needs good skills

outcomes and recommendations of the national conference, 3rd of november 2015
Tirana, 2017

Download publication (3 MB, PDF-File)


National Conference "The most needed professions - Albanian economy needs good skills"

Profesionet më të kërkuara - ekonomia shqiptare ka nevojë për aftësi të mira

rezultate dhe rekomandime të konferencës kombëtare 3 nëntor 2015
Tirana, 2017

Download publication (3 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Tirana

Rr. Abdi Toptani
Torre Drin, Kati i 3-të Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 62 067

info(at)fes-tirana.org

Events

 • Wednesday, 27.06.18 - Tirana International Hotel | Event

  "Transparency and Financial Management of Public Universities"

  “Friedrich Ebert” Stiftung in cooperation with "Civic Resistance" organized on June 27, 2018, in the premises of Hotel Tirana International, the...

  more information

 • Sunday, 09.09.18 to Saturday, 15.09.18 | Upcoming Events

  Open call „FES-Academy for Social Democracy

  Deadline for application:  June 30, 2018
  Venue:  Tirana
  Date of Academy:  September 9-15, 2018

  The Friedrich-Ebert Foundation is pleased to...

  more information

 • Tuesday, 17.04.18 - Rogner Hotel Tirana | Event

  "Cooperation between the Trade Unions and the Civil Society in the labour environment"

  Today on 17th of April 2018 the Friedrich Ebert Foundation and the Olof Palme International Center in cooperation with the "Center for Labor Rights"...

  more information

back to top