Events

Upcoming Events

Thursday, 31.10.19 to Sunday, 17.11.19 - Tirana | Upcoming Events

Open call „FES-Academy for Social Democracy“

Deadline for application: September 23rd, 2019

Place:  Tirana

Dates of Academy:   October 31st   -  November 03rd  and November 14th – 17th,...


more information

Thursday, 21.11.19 to Monday, 25.11.19 - Tirana | Upcoming Events

Thirrje për pjesëmarrje në projektin: “Pushteti Vendor ka Nevojë për Rininë” 2019

“Demokracisë i nevojiten demokratë!”- Friedrich Ebert.

 

Fondacioni “Friedrich Ebert” që prej vitit 2010 zhvillon projektin “Loja Simuluese mbi...


more information

Past Events

Wednesday, 06.03.19 - Library “Tirana Times” | Event

Study "Albanian Youth 2018/2019"

"Friedrich Ebert" Foundation promoted on 6th of March 2019, the study titled "Albanian Youth 2018/2019".


more information

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Tirana

Rr. Kajo Karafili 
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info(at)fes-tirana.org

Publications

back to top