Stafi & Kontaktet

Prof. Dr. Wulf Lapins

Përfaqësues i zyrës për Shqipërinë

+355 (0)4 2250986-105
+355 (0)4 2273306-105

E-Mail

Jonida Smaja

Koordinatore Programi

+355 (0)4 2250986-101
+355 (0)4 2273306-101

E-Mail

Rezarta Ajazaj

Koordinatore Programi

+355 (0)4 2250986-102
+355 (0)4 2273306-102

E-Mail

Mariola Qesaraku

Koordinatore Programi

+355 (0)4 2250986-103
+355 (0)4 2273306-103

E-Mail

Genci Lamllari

Financë / Koordinator Programi

+355 (0)4 2250986-104
+355 (0)4 2273306-104

E-Mail

Edmond Dakaj

Logjistik

+355 (0)4 2250986
+355 (0)4 2273306

E-Mail

FES Tirana, vendndodhja

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Tiranë

Rr. Abdi Toptani
Torre Drin, Kati i 3-të Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 62 067

info(at)fes-tirana.org

kthehu në fillim