Autorsia

Njoftim zyrtar i Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn
+49 (0) 228 883-0
+49 (0) 228 883-9207

www.fes.de

Redaktor

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Abdi Toptani Torre
Drin, Kati i 3-të Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 62 067
info(at)fes-tirana.org
www.fes-tirana.org

Përgjegjës për përmbajtjen

Përfaqësues i zyrës për Shqipërinë Prof. Dr. Wulf Lapins

Ndërtimi dhe zbatimi teknik i faqes së internetit të FES-it

itcreate. kommunkation
www.itcreate.de

kthehu në fillim