Friday, 17.11.17 to Saturday, 18.11.17 - Hotel "SOKRAT"

Workshop „Përfaqësimi i interesave në Deutsche Telekom në Shqipëri“

Sindikata e Postë-Telekomit (SPPT) dhe Fondacioni „Friedrich Ebert“, me mbështetjen e sindikatës gjermane Ver.di dhe Uni Global organizuan në Tiranë, me datat 17-18 Nëntor, një aktivitet të përbashkët.

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Sindikata e Postë-Telekomit (SPPT) dhe  Fondacioni „Friedrich Ebert“, me mbështetjen e sindikatës gjermane Ver.di dhe Uni Global organizuan në Tiranë, me datat 17-18 Nëntor, një aktivitet të përbashkët. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte hartimi i një plani strategjik për organizimin e sindikatës në Telekom Albania, zhvillimi i mirë i marrëdhënieve të punës dhe dialogut social me menaxhmentin lokal. Gjatë ketij aktiviteti u hartua  një plan veprimi për krijimin e një sindikate në këtë kompani, shtrirjen e saj në sektorin e telekomunikacionit në Shqipëri si dhe u dhanë ide  për bashkëpunimin e mëtejshëm midis sindikatës shqiptare dhe asaj gjermane Ver.di.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Tiranë

Rr. Abdi Toptani
Torre Drin, Kati i 3-të Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 62 067

info(at)fes-tirana.org

kthehu në fillim