Publications

Cela, Alba; Lleshaj, Sashenka

Marrëdhëniet Shqipëri-Greqi në sytë e publikut shqiptar

perceptime 2013
Tirana, 2014

Download publication (4 MB PDF-File)


Cela, Alba; Lleshaj, Sashenka

Albanian greek relations from the eyes of the Albanian public

perceptions 2013
Tirana, 2014

Download publication (4,3 MB PDF-File)


Zhvillimi ekonomik - arsimi profesional - mirëqënie për Shqipërinë

rezultate dhe rekomandime të konferencëes kombëtare, 22 tetor 2013, Tiranë
Tirana, 2014

Download publication (1,7 MB PDF-File)


Economic development - vocational education - wealth for Albania

outcomes and recommendations of the national conference 22 October 2013
Tirana, 2014

Download publication (6,2 MB PDF-File)


Doçi, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue in South East Europe: Albania

2013
Belgrad, 2014

Download publication (220 KB, PDF-File)


Balkan media barometer

Albania 2013
Tirana, 2014

Download publication (1,4 MB PDF-File)


Barometri Ballkanik i medias

Shqipëria 2013
Tirana, 2014

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Forst, Christopher; Hantke, Frank

Albanien vor den Wahlen

Vabanquespiel der politischen Eliten
Berlin, 2013

Download publication (220 KB, PDF-File)


Albanian youth 2011

"between present hopes and future insecurities!"
Tirana, 2013

Download publication (16 MB, PDF-File)


Çela, Alba; Kosho, Joana

Gjendja e demokracisë Shqiptare në prag të zgjedhjeve parlamentare 2013

Tiranë, 2013

Download publication (1,5 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Tirana

Rr. Abdi Toptani
Torre Drin, Kati i 3-të Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 62 067

info(at)fes-tirana.org

Events

 • Wednesday, 04.10.17 - Tirana International Hotel | Event

  Cyber Security Challenges for Albania

  Friedrich Ebert Foundation, in cooperation with the Albanian Centre for Good Governance, organized a policy forum regarding Cyber Security Challenges...

  more information

 • Monday, 25.09.17 - Tirana International Hotel | Event

  Religion or political mission?

  This week the Friedrich Ebert Foundation has organized an event about Islam.

  more information

 • Wednesday, 13.09.17 to Sunday, 17.09.17 | Upcoming Events

  Youth Summer Camp 2017

  The camp will take place in Durres from 13th to 17th September 2017.

  more information

back to top