Publications

Hackaj, Ardian

Youth employment trends in Albania

what is the market looking for?
Tirana, 2016

Download publication (1,7 MB PDF-File)


Hackaj, Ardian

Trendet e punësimit rinor në shqipëri

çfarë kërkon tregu?
Tirana, 2016

Download publication (1,9 MB PDF-File)


Lleshaj, Sashenka

Albanien vor den Kommunalwahlen

Probleme einer unvollendeten Reform
Berlin, 2015

Download publication (140 KB, PDF-File)


Doçi, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue in South East Europe: Albania

2014
Bratislava, 2015

Download publication (530 KB, PDF-File)


Lleshaj, Sashenka; Sulçebe, Dritan

Greece and the Albanian-Greek relations in the Albanian printed media 2014

Tirana, 2015

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Konferenca Rinore Beograna Sfidat e Edukimit për Shqipërinë dhe Serbinë, parë nga Perspektiva e të Rinjve

rezultate dhe rekomandime nga Konferenca Rinore Beograna (5 - 7 Korrik, 2014)
Tirana, 2016

Download publication (11 MB, PDF-File)


Beograna Youth Conference The Challenges of Education for Albania and Serbia, seen form the Perspective of Youths

results and recommendations from the Beograna Youth Conference (5th - 7th of July, 2014)
Tirana, 2016

Download publication (12 MB, PDF-File)


Lleshaj, Sashenka; Sulçebe, Dritan

Greqia dhe marrëdhëniet Shqiptaro-Greke në memdian e shkruar shqiptare 2014

Tirana, 2015

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Përkujdesja ndaj moshës së tretë

Tirana, 2015

Download publication (3,7 MB PDF-File)


E flet gjuhën europiane?

sfidat e ligjërimit politik në Shqipëri ; konferenca e parë 15 maj 2014, Fakulteti i Shkencave Sociale, Tiranë
Tirana, 2015

Download publication (23 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Tirana

Rr. Abdi Toptani
Torre Drin, Kati i 3-të Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 62 067

info(at)fes-tirana.org

Events

 • Thursday, 08.03.18 - Tirana International Hotel | Event

  “Projections on Sustainable Development”

  On the 8th of March 2018, Friedrich Ebert Stiftung in close collaboration with the Albanian Network of Women in Science organized a round table...

  more information

 • Friday, 17.11.17 to Saturday, 18.11.17 - Hotel "SOKRAT" | Event

  Workshop "Representation of interests at the German Telekom in Albania"

  The Post-Telekom Trade Union (SPPT) and the Friedrich Ebert Foundation, with the support of the German trade union Ver.di and Uni Global, organized a...

  more information

 • Tuesday, 14.11.17 - University Library, Shkodër | Event

  "Musine, My Muse"

  On November 14, 2017, the Scientific Conference on the Artistic and Political engagement of Musine Kokalari was held in the city of Shkodra. This...

  more information

back to top