Publications

Dyrmishi, Arjan; Hallunaj, Mirsada

Forcimi i integritetit të adminisgtratës publike në Shqipëri

analizë e kuadrit mbi etikën që rregullon sjelljen e nëpunësve publikë në Shqipëri
Tirana, 2016

Download publication (450 KB, PDF-File)


Misha, Piro

Shqiptarët dhe modeli social evropian

mangesitë, pengesat, sfidat, vizionet
Tirana, 2016

Download publication (4,2 MB PDF-File)


Misha, Piro

Albanians and the European social model

disadvantages, obstacles, challenges and visions
Tirana, 2016

Download publication (4,2 MB PDF-File)


Çela, Alba

Marrëdhëniet Shqipëri-Serbi në sytë e publikut Shqiptar 2015

Tirana, 2016

Download publication (5 MB, PDF-File)


Çela, Alba

Albanian-Serbia relations in the eyes of the Albanian public 2015

Tirana, 2016

Download publication (5 MB, PDF-File)


Lost in democratic transition?

Political challenges and perspectives for young people in South East Europe ; results of representative surveys in eight countries
Sarajevo, 2015

Download publication (4,5 MB PDF-File)


Çela, Alba; Kamberi, Geron

Albanian youth 2015

slow change, Internet dependency and ...EU trust!
Tirana, 2016

Download publication (6 MB, PDF-File)


Çela, Alba; Kamberi, Geron

Rinia Shqiptare 2015

ndryshim i ngadaltë, mbështetje tek interneti..dhe besim tek BE!
Tirana, 2016

Download publication (6 MB, PDF-File)


Dhimitri, Albana; Buxhuku, Gjergj

Functional zones

public-private partnership
Tirana, 2016

Download publication (840 KB, PDF-File)


Dhimitri, Albana; Buxhuku, Gjergj

Zonat funksionale

partneriteti publiko-privat
Tirana, 2016

Download publication (870 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Tirana

Rr. Abdi Toptani
Torre Drin, Kati i 3-të Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 62 067

info(at)fes-tirana.org

Events

 • Thursday, 08.03.18 - Tirana International Hotel | Event

  “Projections on Sustainable Development”

  On the 8th of March 2018, Friedrich Ebert Stiftung in close collaboration with the Albanian Network of Women in Science organized a round table...

  more information

 • Friday, 17.11.17 to Saturday, 18.11.17 - Hotel "SOKRAT" | Event

  Workshop "Representation of interests at the German Telekom in Albania"

  The Post-Telekom Trade Union (SPPT) and the Friedrich Ebert Foundation, with the support of the German trade union Ver.di and Uni Global, organized a...

  more information

 • Tuesday, 14.11.17 - University Library, Shkodër | Event

  "Musine, My Muse"

  On November 14, 2017, the Scientific Conference on the Artistic and Political engagement of Musine Kokalari was held in the city of Shkodra. This...

  more information

back to top