Publications

Dyrmishi, Arjan; Hallunaj, Mirsada

Forcimi i integritetit të adminisgtratës publike në Shqipëri

analizë e kuadrit mbi etikën që rregullon sjelljen e nëpunësve publikë në Shqipëri
Tirana, 2016

Download publication (450 KB, PDF-File)


Misha, Piro

Shqiptarët dhe modeli social evropian

mangesitë, pengesat, sfidat, vizionet
Tirana, 2016

Download publication (4,2 MB PDF-File)


Misha, Piro

Albanians and the European social model

disadvantages, obstacles, challenges and visions
Tirana, 2016

Download publication (4,2 MB PDF-File)


Çela, Alba

Marrëdhëniet Shqipëri-Serbi në sytë e publikut Shqiptar 2015

Tirana, 2016

Download publication (5 MB, PDF-File)


Çela, Alba

Albanian-Serbia relations in the eyes of the Albanian public 2015

Tirana, 2016

Download publication (5 MB, PDF-File)


Lost in democratic transition?

Political challenges and perspectives for young people in South East Europe ; results of representative surveys in eight countries
Sarajevo, 2015

Download publication (4,5 MB PDF-File)


Çela, Alba; Kamberi, Geron

Albanian youth 2015

slow change, Internet dependency and ...EU trust!
Tirana, 2016

Download publication (6 MB, PDF-File)


Çela, Alba; Kamberi, Geron

Rinia Shqiptare 2015

ndryshim i ngadaltë, mbështetje tek interneti..dhe besim tek BE!
Tirana, 2016

Download publication (6 MB, PDF-File)


Dhimitri, Albana; Buxhuku, Gjergj

Functional zones

public-private partnership
Tirana, 2016

Download publication (840 KB, PDF-File)


Dhimitri, Albana; Buxhuku, Gjergj

Zonat funksionale

partneriteti publiko-privat
Tirana, 2016

Download publication (870 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Tirana

Rr. Abdi Toptani
Torre Drin, Kati i 3-të Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 62 067

info(at)fes-tirana.org

Events

 • Wednesday, 04.10.17 - Tirana International Hotel | Event

  Cyber Security Challenges for Albania

  Friedrich Ebert Foundation, in cooperation with the Albanian Centre for Good Governance, organized a policy forum regarding Cyber Security Challenges...

  more information

 • Monday, 25.09.17 - Tirana International Hotel | Event

  Religion or political mission?

  This week the Friedrich Ebert Foundation has organized an event about Islam.

  more information

 • Wednesday, 13.09.17 to Sunday, 17.09.17 | Upcoming Events

  Youth Summer Camp 2017

  The camp will take place in Durres from 13th to 17th September 2017.

  more information

back to top