Publications

Krasniqi, Afrim

Parlamenti dhe përfaqësimi politik

Raport monitoreus i kuvendit për vitin 2017
Tirana, 2017

Download publication (2 MB, PDF-File)


Krasniqi, Afrim

Internal democracy in political parties in Albania

Annual report - 2016
Tirana, 2017

Download publication (2,8 MB PDF-File)


Krasniqi, Afrim

Njët vit i brishtë për demokracinë në partitë politike

Raport vjetor - 2016
Tirana, 2017

Download publication (3 MB,PDF-File)


Doci, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue

Albania : 2016
Bratislava, 2017

Download publication (920 KB, PDF-File)


European integration discourse in the Albanian newspapers

Tirana, 2017

Download publication (4,6 MB PDF-File)


Diskursi i integrimit Evropian në shtypin e shkruar shqiptar

Tirana, 2017

Download publication (4,6 MB PDF-File)


Hackaj, Ardian; Zeneli, Neshat

Të shkëputur!

Rinia në zonat e pafavorizuara
Tirana, 2017

Download publication (6 MB, PDF-File)


Hackaj, Ardian; Zeneli, Neshat

Disconnected!

Youth in disadvantaged areas
Tirana, 2017

Download publication (2 MB, PDF-File)


Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian

Manual për Qytetarët
Tirana, 2017

Download publication (8 MB, PDF-File)


Wagner, Alina

Musine Kokalari dhe social-demokracia në Shqipëri

Tirana, 2017

Download publication (300 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Tirana

Rr. Abdi Toptani
Torre Drin, Kati i 3-të Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 62 067

info(at)fes-tirana.org

Events

 • Tuesday, 14.11.17 - University Library, Shkodër | Event

  "Musine, My Muse"

  On November 14, 2017, the Scientific Conference on the Artistic and Political engagement of Musine Kokalari was held in the city of Shkodra. This...

  more information

 • Thursday, 12.10.17 to Wednesday, 29.11.17 - Tirana International Hotel | Event

  The Academy for Social Democracy

  The Academy for Social Democracy is meant to bring socio-political orientation and key insights into Social Democracy, communicating the core values...

  more information

 • Wednesday, 25.10.17 | Event

  Energy Policy as a factor of Power and Economic Growth

  The Albanian Institute for International Studies and the Friedrich Ebert Stiftung Tirana Office organize the conference

  ENERGY POLICY AS A FACTOR OF...

  more information

back to top