Publikime

Krasniqi, Afrim

Parlamenti dhe përfaqësimi politik

Raport monitoreus i kuvendit për vitin 2017
Tirana, 2017

shkarko publikimin (2 MB, PDF-File)


Krasniqi, Afrim

Internal democracy in political parties in Albania

Annual report - 2016
Tirana, 2017

shkarko publikimin (2,8 MB PDF-File)


Krasniqi, Afrim

Njët vit i brishtë për demokracinë në partitë politike

Raport vjetor - 2016
Tirana, 2017

shkarko publikimin (3 MB,PDF-File)


Doci, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue

Albania : 2016
Bratislava, 2017

shkarko publikimin (920 KB, PDF-File)


European integration discourse in the Albanian newspapers

Tirana, 2017

shkarko publikimin (4,6 MB PDF-File)


Diskursi i integrimit Evropian në shtypin e shkruar shqiptar

Tirana, 2017

shkarko publikimin (4,6 MB PDF-File)


Hackaj, Ardian; Zeneli, Neshat

Të shkëputur!

Rinia në zonat e pafavorizuara
Tirana, 2017

shkarko publikimin (6 MB, PDF-File)


Hackaj, Ardian; Zeneli, Neshat

Disconnected!

Youth in disadvantaged areas
Tirana, 2017

shkarko publikimin (2 MB, PDF-File)


Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian

Manual për Qytetarët
Tirana, 2017

shkarko publikimin (8 MB, PDF-File)


Wagner, Alina

Musine Kokalari dhe social-demokracia në Shqipëri

Tirana, 2017

shkarko publikimin (300 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Tiranë

Rr. Abdi Toptani
Torre Drin, Kati i 3-të Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 62 067

info(at)fes-tirana.org

Ngjarjet

 • Tuesday, 14.11.17 - Biblioteka Universitare Shkodër

  “Musine, Muza ime”

  Në datën 14 Nentor 2017 u mbajt ne qytetin e Shkodrës Konferenca Shkencore mbi veprën artisitike dhe politike te Musine Kokalarit. Ky aktivitet u...

  më shumë informacion

 • Thursday, 12.10.17 to Sunday, 29.10.17 - Tirana International Hotel

  Akademia për Demokracinë Sociale

  Akademia për Demokracinë Sociale ka për qëllim të sjellë orientime politiko-sociale dhe njohuri kyçe në demokracinë sociale, duke komunikuar vlerat...

  më shumë informacion

 • Wednesday, 04.10.17 - Hotel Tirana Internacional

  „Sfidat e Sigurisë Kibernetike në Shqipëri„

  Fondacioni Friedrich Ebert se bashku me Qendren Shqiptare per Qeverisje te Mire ka organizuar nje forum mbi temen „Sfidat e Sigurisë Kibernetike në...

  më shumë informacion

kthehu në fillim