Publikime

Sinani, Gjergj

Feja dhe edukimi

Tirana, 2018

shkarko publikimin (600 KB, PDF-File)


Zguri, Rrapo

Relations between media and politics in Albania

Tirana, 2018

shkarko publikimin (3,8 MB PDF-File)


Zguri, Rrapo

Marrëdhëniet mes medias dhe politikës në Shqipëri

Tirana, 2018

shkarko publikimin (3,8 MB PDF-File)


Krasniqi, Afrim

Parlamenti dhe përfaqësimi politik

Raport monitoreus i kuvendit për vitin 2017
Tirana, 2017

shkarko publikimin (2 MB, PDF-File)


Krasniqi, Afrim

Internal democracy in political parties in Albania

Annual report - 2016
Tirana, 2017

shkarko publikimin (2,8 MB PDF-File)


Krasniqi, Afrim

Një vit i brishtë për demokracinë në partitë politike

Raport vjetor - 2016
Tirana, 2017

shkarko publikimin (3 MB,PDF-File)


Doci, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue

Albania : 2016
Bratislava, 2017

shkarko publikimin (920 KB, PDF-File)


European integration discourse in the Albanian newspapers

Tirana, 2017

shkarko publikimin (4,6 MB PDF-File)


Diskursi i integrimit Evropian në shtypin e shkruar shqiptar

Tirana, 2017

shkarko publikimin (4,6 MB PDF-File)


Hackaj, Ardian; Zeneli, Neshat

Të shkëputur!

Rinia në zonat e pafavorizuara
Tirana, 2017

shkarko publikimin (6 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Tiranë

Rr. Abdi Toptani
Torre Drin, Kati i 3-të Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 62 067

info(at)fes-tirana.org

Ngjarjet

 • Friday, 17.11.17 to Saturday, 18.11.17 - Hotel "SOKRAT"

  Workshop „Përfaqësimi i interesave në Deutsche Telekom në Shqipëri“

  Sindikata e Postë-Telekomit (SPPT) dhe Fondacioni „Friedrich Ebert“, me mbështetjen e sindikatës gjermane Ver.di dhe Uni Global organizuan në Tiranë,...

  më shumë informacion

 • Tuesday, 14.11.17 - Biblioteka Universitare Shkodër

  “Musine, Muza ime”

  Në datën 14 Nentor 2017 u mbajt ne qytetin e Shkodrës Konferenca Shkencore mbi veprën artisitike dhe politike te Musine Kokalarit. Ky aktivitet u...

  më shumë informacion

 • Thursday, 12.10.17 to Sunday, 29.10.17 - Tirana International Hotel

  Akademia për Demokracinë Sociale

  Akademia për Demokracinë Sociale ka për qëllim të sjellë orientime politiko-sociale dhe njohuri kyçe në demokracinë sociale, duke komunikuar vlerat...

  më shumë informacion

kthehu në fillim