Wednesday, 13.09.17 to Sunday, 17.09.17

Kampi Veror Rinor 2017

Kampi do të zhvillohet në Durrës nga 13 deri më 17 shtator 2017.

  • Foto: FES Tirana / Pjesëmarrësit e Kampit Veror Rinorë 2014

Ky kamp veror është një mundësi e shkëlqyer për socialdemokratët e rinj që të ndajnë përvojat e ndryshme, perspektivat dhe të diskutojnë sfidat me të cilat ballafaqohet demokracia sociale në vendet e tyre dhe të angazhohen në shkëmbimin e ideve për çështje që kanë ndikim në politikat e të rinjve.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Tiranë

Rr. Abdi Toptani
Torre Drin, Kati i 3-të Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 62 067

info(at)fes-tirana.org

kthehu në fillim